Van tekenbeet tot langdurige lyme
Onder andere door de klimaatverandering komen er wereldwijd steeds meer teken. Jaar in jaar uit krijgen ook in Nederland steeds meer mensen een tekenbeet. En steeds meer mensen krijgen dooreen tekenbeet de borrelia-bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Door er snel bij te zijn genezen de meeste mensen van lyme na een korte antibioticakuur. Maar niet iedereen geneest en lang niet iedereen is er op tijd bij. Een tekenbeet wordt lang niet altijd herkend of mensen merken niet dat ze zijn gebeten door een teek. Lang niet altijd krijgt iemand een rode kring of vlek op de huid na een beet door een besmette teek. Elk jaar leidt de ziekte van Lyme bij duizenden mensen in Nederland tot langdurige – vaak jarenlange – zeer ernstige gezondheidsklachten. De Lymevereniging schat dat in Nederland tienduizenden patiënten met langdurige lyme leven. 

Klein beestje, grote gevolgen
De zeer ernstige gezondheidsklachten die een tekenbeet kan veroorzaken maken de teek tot het gevaarlijkste dier van Nederland. En daar is lang niet iedereen zich van bewust. Het leven van patiënten met langdurige lyme komt letterlijk van de ene op de andere dag tot stilstand. Helaas kan dit iedereen overkomen, want teken zijn niet kieskeurig; jong en oud worden getroffen door deze ziekte.

Vaak zeer ernstige gezondheidsklachten
Mensen met langdurige lyme hebben vaak zeer ernstige gezondheidsklachten waar zij jaren mee rondlopen voor de diagnose wordt gesteld, want lyme tests missen de diagnose heel geregeld. Nederlands wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de kwaliteit van leven van patiënten met langdurige lyme even slecht is als de kwaliteit van leven van kankerpatiënten. De impact van hun ziekte voor henzelf en voor de mensen om hen heen is enorm. Ernstige pijnen, neurologische klachten, niet meer kunnen lopen, geen licht en geluid meer kunnen verdragen. Dat is een greep uit het scala van gezondheidsklachten van een patiënt met langdurige lyme. Deze klachtenlijst vertoont overigens veel overeenkomsten met long-covid, de langdurige klachten die corona met zich kan meebrengen. 

De helft heeft meer dan € 5.000 zelf betaald
De medische wereld weet nog heel weinig over het hoe en waarom van langdurige klachten bij lyme patiënten, laat staan dat er goede behandelingen zijn. Huisartsen en internisten weten vaak geen raad bij deze klachten. Daarom gaan veel patiënten met langdurige lyme zelf op zoek naar een zorgverlener die verder kijkt, en naar een behandeling die voor hen werkt. Ook wijken lymepatienten soms noodgedwongen uit naar het buitenland. Hier gaat het meestal om behandelingen en behandelaars die men zelf moet betalen. Uit onderzoek van de Lymevereniging blijkt dat de helft van de ruim 1.600 onderzoeksdeelnemers meer dan € 5.000 zelf heeft betaald voor tests, zorg en behandelingen. Veel patiënten kunnen niet de behandeling krijgen die men zou willen, omdat men het niet kan betalen.  Het Lymefonds organiseert Lopen voor Lyme voor iedereen met langdurige lyme in Nederland en Vlaanderen om tests, zorg en behandelingen mogelijk te maken voor mensen met langdurige lyme met gezondheidsklachten waarde huisarts en internist geen raad mee weten. En het Lymefonds organiseert Lopen voor Lyme om deze maatschappelijke situatie voor iedereen te verbeteren.